Relaties

Iedere relatie kent z’n ups en downs. Vroeger of later komen de partners zichzelf tegen, wat zich vaak uit in verwijten naar de ander, of zoals Eckhar Tolle het zegt:

“Een gevoel van onvrede in een relatie is een opening naar persoonlijke groei”

De kunst is om een weg te vinden die leidt van “onvrede” naar “groei”. Een opstelling is hiervoor een mooi middel. In het Wetende Veld kunnen de partners zichzelf en elkaar weer werkelijk zien, met respect voor elkaars kern, en voor elkaars systeem van herkomst. De ervaringen tijdens de opstelling geven een nieuwe basis om samen verder te gaan, of in te zien dat een andere weg beter is.

De theorie van Ruppert (zie elders op de website) over gezonde en ongezonde symbiose en autonomie hebben wij samengevat in het volgende plaatje:

relatiekwadranten1 wetendveld opstellingen van het verlangen volgens Ruppert

Je ziet hier dat de toestand van ongezonde symbiose (in dit geval een relatie met moeilijkheden) niet in één keer over kan gaan naar een gezonde symbiose. Het is hiervoor nodig dat beide partners een toestand van gezonde autonomie bereiken, om het populair te zeggen: “eerst zichzelf kunnen zijn”. Elkaar te zien groeien in dit proces is dan op zich alweer een manier om de relatie te verbeteren.

Relatieopstellingen zullen wij altijd samen leiden.